Sidste nyt

Ganløse Foreningshus søger en webmaster, som kan sikre at vi løbende får opdateret vores hjemmeside. Send gerne en mail til boo@foreningshus.dk og lad os få en snak om, hvordan vi kan komme videre med at hæve informationsniveauet.

Lige nu benytter vi Facebook rigtig meget til opslag – du kan se mere her: Ganløse Foreningshus på Facebook


Ganløse Foreningshus Liselund får støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond på 3,5 mio. kroner

Vi er nu nået til august måned 2023 og vi jubler fortsat ovenpå den bevilling vi fik fra Realdania i juni måned – men ikke nok med det, nu kan vi offentliggøre at der er kommet endnu en stor bevilling til Ganløse Foreningshus Liselund. Vi arbejder nu endnu mere målrettet mod at skaffe de sidste midler til renoveringen af huset. Det er et meget stort projekt vi har gang i og al ting tager tid.

Liselund skal renoveres med skyldig respekt for den ydre arkitektur, mens det indre vil blive ændret, så vi får et topmoderne foreningshus, som kan gøre gavn og glæde mange år frem i tiden. Ganløse Foreningshus Liselund arbejder nu endnu mere målrettet mod at skaffe de sidste midler til renoveringen af huset.

Projektet kan kun lade sig gøre, fordi der har været og fortsat er en meget stor opbakning fra foreninger og frivillige i Ganløse. Du kan også bakke op ved at købe en eller flere anparter á 1.000,- kr. eller ved at melde dig ind i foreningen Ganløse Foreningshus Liselund – et medlemskab koster kun 200,- kr. årligt.


I juni måned 2023 kunne vi fortælle, at Ganløse Foreningshus Liselund havde fået en besked fra Underværker med teksten:

Det glæder os at kunne meddele, at Realdania har bevilget op til 1.000.000 kr. til at støtte projektet Liselund – Ganløse Foreningshus. Realdania har udvalgt jeres projektidé med følgende bemærkninger og vilkår for det videre arbejde med jeres projekt.

Det gjorde os naturligvis glade og vi jublede.


Ganløse 2/7-2022 Lokalplan 69 for Liselund er nu vedtaget – du kan se referat af punktet fra Byrådsmødet her:

Ganløse 19/4-2022

Liselund har brug for dig og dine idéer – kom og del den 1. maj med os 😊 Du er også meget velkommen til at udfylde dette idéskema: Idébank – Ganløse Foreningshus

Renoveringen af vores Liselund står for døren, og i bestyrelsen arbejder vi ihærdigt med at skaffe midler. Men! Vi har brug for dig, der gerne vil bruge det fremtidige Liselund, for dermed kan vi være sikre på, at vi fremskaffer de rigtige rammer fra start af.

Hvad går du med af idéer, visioner, tanker? Står du og dine bekendte og mangler lokaler til gaming, at nørkle, holde bestyrelsesmøde, brætspilsaftener, fælleslæsninger, mødre-fædregruppe eller noget helt syvende, så er det nu, du skal komme forbi og fortælle, så vi kan indrette rigtigt.

Liselund skal være det sted, vi alle kan samles i store og små fællesskaber, på tværs af alder og køn. Men nogle idéer kræver mere plads, andre mindre, nogle kræver strøm eller kraftigt internet, de fleste kræver borde og stole, men måske også en stor skærm, nogle kræver måske mørklægning, andre adgang til haven og en terrasse – og nogle måske et køkken med adgang til en god kop kaffe…?

Søndag den 1. maj holder vi åbent hus på Liselund. Det er fra kl. 10-13.

Her inviterer vi til en stor brainstorm, hvor alle jeres idéer og tanker, håb, drømme og visioner skal fortælles og noteres ned. Her kan I også stille spørgsmål og se, hvordan Liselund er indrettet i dag.

Man er velkommen med alle indspark, men man må endelig også gerne komme, hvis man er en god projektleder, som synes, det kunne være sjovt at være med i en arbejdsgruppe. Måske er man ham eller hende, der gerne vil svinge en pensel, hvis det bliver aktuelt. Så kom endelig også, og så noterer vi dig i vores ”interesse-bank”. Du er naturligvis også mere end velkommen til at tage din nabo eller nogen fra vejen/børnehaven/skolen osv. med. Jo flere, der kommer med gode input, jo bedre bliver Liselund for os alle sammen. Kom tidligt – så kan I nå resten af 1. maj bagefter – med god samvittighed, fordi I har været med til at styrke fællesskabet i Ganløse.

Vi glæder os til at se jer😉

Bestyrelsen, Ganløse Foreningshus 

PS: For god ordens skyld, så skal vi lige tilføje, at Liselund desværre ikke er et kommende forsamlingshus eller til leje til fester. Men vi opfordrer alle til at komme forbi den 1. maj


Vi har lavet en lille video, som viser rundt inde i Liselund stuehus – den kan du se her


Ganløse 18/01-2022

Vi har nu købt Liselund stuehus

Ganløse Foreningshus er nu købt og betalt og huset bliver overdraget til os, når der er lavet en ny lokalplan for området. Vi forventer at det vil ske her i løbet af første kvartal 2022.

Af praktiske årsager har vi oprettet anpartselskabet Liselund Ganløse ApS, der står som ejer af Liselund Stuehus. Alle der har købt anparter er således nu medejere af huset, hvilket vi er både glade for og stolte over.

Der er afholdt generalforsamling i foreningen Ganløse Foreningshus tirsdag d. 15. marts

Vi glæder os til at komme i gang med renoveringen – husk at vi meget gerne vil sælge flere anparter og at det også betyder noget for os, at du er medlem af Ganløse Foreningshus

Ganløse 23/12-2021

Så lykkedes det – vi har købt Liselund Stuehus for 600.000 kr. og kan overtage bygningen så snart der er lavet en ny lokalplan for området. Det blev besluttet på Byrådsmødet onsdag den 22/12.

Vi er superglade for at det omsider lykkedes at komme i mål med indsamling af midler til købet. 1000 tak til alle, som her i første omgang støttede ved at købe anparter og støtte med medlemskab af Ganløse Foreningshus.

Vi siger også tak til politikerne i Egedal Kommune for at lytte til os og for at give os mulighed for at byde en fair pris for Liselund stuehus.

Næste skridt er nu indsamling af midler til istandsættelse m.m., så vi er klar til gå i gang når huset er overgået til Liselund Ganløse ApS. Vi er blevet lovet, at Egedal Kommune vil arbejde hurtigt, så vi forhåbentligt allerede her til foråret 2022 kan overtage huset og gå i gang med renovering og istandsættelse.

Vi får brug for din hjælp!

Der skal bruges mange penge og mange kræfter til at få huset gjort klar til brug.

Her og nu kan du hjælpe ved at købe anparter – har du allerede købt, må du meget gerne købe flere!

Anparter kan købes for 1.000 kr. overfør pengene til:

Reg. nr.: 7045 Kontonummer: 1224854 eller benyt MobilePay 403683 – Notér venligst dit navn, adresse og e-mail på indbetalingen, så vi kan finde din indbetaling.

Du er naturligvis også velkommen til blot at støtte Ganløse Foreningshus med andre beløb.

Ganløse 2/11-2021

Liselund kan blive til Ganløse Foreningshus

Holdet bag Ganløse Foreningshus er glade for det tætte samarbejde omkring udbuddet af Stuehuset Liselund, man har haft med Egedal Kommune.

– Vi har presset på for at få så kort en udbudstid som muligt og har opnået at få ændret udbudstiden fra 8 uger til nu kun 4 uger, fortæller Bo Otterstrøm, der er formand for gruppen Ganløse Foreningshus.

Gruppen har opnået at få et §14 påbud på ejendommen, hvilket betyder, at den UDELUKKENDE må sælges til foreningsformål, hvilket man jo til fulde opfylder. Når ejendommen er solgt, SKAL der udarbejdes et tillæg til lokalplanen som skal godkendes af byrådet, hvilket man opfatter som en formssag.

Nu afventer man spændt udbuddet og glæder sig til at byde en fair pris på stuehuset Liselund, således at man kan overtage det så snart lokalplantillægget er vedtaget af byrådet.

– Vi og rigtigt mange borgere ser frem til, at vi sammen kan få sat Liselund i stand. Nogle ting kræver mere omfattende renovering end andre, men det er helt sikkert, at ejendommen ikke sådan lige er til at rykke ind i. Vi glæder os derfor over den enorme opbakning der har været til hele projektet og regner naturligvis med fortsat opbakning fra alle sider med både arbejdskraft, økonomiske håndsrækninger og ikke mindst en fortsat moralsk opbakning, som har muliggjort, at vi i det hele taget er kommet så langt, forklarer Bo Otterstrøm.

Holdet bag Ganløse Foreningshus håber naturligvis, at man får lov at købe stuehuset Liselund. Men man er også helt klar over, at staldbygningerne vil blive solgt til anden side. Her håber man på et godt og konstruktivt samarbejde med køberen, så man i fællesskab kan få skabt nogle gode og flotte rammer for hele Liselund.

– Det er målet, at vi stadig kan byde på gode forhold for Foreningshusets brugere og for alle andre, som vil kunne nyde synet af bykernen i Ganløse med det smukke bibliotek, den flotte Købmandsgård, det gule Ganløse Bageri – og Liselund, slutter Bo Otterstrøm.

…………………………………………………………………………………………………….

Ganløse 13/8-2021

Torsdag den 12. august 2021 var der møde i Planudvalget i Egedal kommune, hvor Liselund stuehus var på dagsordenen, og hvor det blev besluttet at give stuehuset særstatus i Lokalplanen, således at det kun kan sælges til særlige formål – vi i Ganløse Foreningshus er superglade for den gode udmelding, som nu betyder at vi kan byde på huset til en fair pris:

 • 6. Liselund – Beslutning om ændringer i lokalplan 60 – beslutning
 • Det skal besluttes om lokalplan 60 for Liselund skal ændres således, at det udelukkende bliver muligt at etablere foreningsformål og lignende i hovedhuset.
 • Administrationen indstiller, at:
  1. Der udarbejdes en ny lokalplan således at hovedhuset alene udlægges til foreningsformål og lignende.
  2. Administrationen får mandat til om nødvendigt at nedlægge et § 14 påbud, som betyder, at kommunen gennemfører ændringerne i lokalplan 60 senest et år efter påbuddet er udstedt.
 • SagsfremstillingByrådet har den 20. oktober 2020 endeligt vedtaget lokalplan 60 Liselund, Ganløse. Den 16. december 2020 besluttede Byrådet endvidere, at ejendommen Strædet 1, Ganløse skal sælges i særskilte salg, henholdsvis hovedhus og driftsbygninger. Samtidig blev det besluttet, at det skal ske inden for rammene af lokalplan 60 Liselund, Ganløse, som giver mulighed for boligbebyggelse. Efterfølgende har det store foreningsengagement der er udtrykt omkring at anvende hovedhuset til almennyttige aktiviteter til gavn for hele kommunen vist, at det ville være en fordel at hovedhuset fortsat skal fungere til foreningsformål. For at sikre at hovedhuset udelukkende kan anvendes til foreningsformål og lignende, så er det nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for Liselund, idet den nuværende lokalplan også giver mulighed for indretning af boliger, erhverv og andre byformål, der kan indpasses i området. Det vurderes, at der kun bliver behov for enkelte ændringer i redegørelsen samt i lokalplanens §1 og §3. Ændringerne vurderes ikke at give anledning til ændringer af miljøvurderingen eller kortbilagene. Der tages forbehold for, at en kommende dialog med eventuelle interesserede købere kan give anledning til, at der skal foretages yderligere ændringer af lokalplanen. Med forbehold for at der kan komme andre ændringer, kan man i bilag 1 se de umiddelbart få ændringer, der som minimum skal indarbejdes i den nye lokalplan. Administrationen ønsker at få et mandat til, om nødvendigt, at kunne nedlægge et §14 forbud jf. planloven, hvis kommunen i forbindelse med udbud af de forskellige ejendomme modtager tilbud, hvor byder ønsker at anvende hovedhuset til andet end foreningsformål. § 14 lyder: ”Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Kommunalbestyrelsen tinglyser forbuddet på den pågældende ejendom. Tinglysningen er uden betydning for forbuddets gyldighed.” Et udbud vil kunne gennemføres umiddelbart efter byrådets beslutning om tillæg til lokalplan med mulighed for et § 14 påbud. Et salg til den kommende markedspris vil således ikke skulle afvente den endelige vedtagelse af et tillæg til lokalplan, men blot byrådets beslutning om at ville lave et tillæg til lokalplanen. Endelig overtagelse af ejendommen vil først kunne ske efter endeligt vedtaget tillæg til lokalplanen.
 • Konsekvenser for budgettetSagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. En indsnævring af lokalplanens anvendelsesmuligheder for hovedhuset vil i forbindelse med salg give en lavere pris. Salget vil stadig ske til markedspris ved åbent udbud.
 • Borgerdialog Da lokalplanen i sin helhed har været i høring (perioden) og der har været politisk afklaring af ønsket om at begrænse anvendelsen af bygningen, vil der ikke blive arrangeret et borgermøde. Derimod vil der i høringsperioden blive indledt dialog med de lokale foreninger, som måtte have interesse i at etablere deres virke i lokalerne for at sikre, at eventuelle forhold, som med fordel vil kunne skrives ind i lokalplanen kommer med.
 • Beslutning i Planudvalget den 12-08-2021
 • Niels Lindhardt Johansen (C) stillede følgende ændringsforslag: At hele Liselund-matrikel udlægges til fritidsformål, således at det ikke kun omhandler hovedhuset. 
 • Der blev stemt om ændringsforslaget:For stemte Niels Lindhardt Johansen (C) og Ulrik John Nielsen (L) med i alt 2 stemmer.Imod stemte Ib Sørensen (A), Hamad Mahmoud (A) og Ole B. Hovøre (V) med i alt 3 stemmer. 
 • Ændringsforslaget faldt. 
 • Indstillingen godkendt.  
 • Niels Lindhardt Johansen (C) begærer sagen i Byrådet.
 • Bilag Notat om ændringer i lokalplan 60 for Liselund

Kommende arrangementer

Nyheds arkiv

Det er let at blive medlem

Det eneste du skal gøre, er at indbetale 200,00 kr. pr. medlem, som dækker for et personligt medlemskab i et år. For foreninger  og virksomheder er beløbet også kun 200,00 kr. årligt.

Vi har gjort det endnu lettere at blive medlem.
Scan koden herunder med din mobil og betal med MobilePay – det eneste du skal skrive på, er din e-mail – som du skriver som besked