Så har vi ”fået nøglerne” til Ganløse Foreningshus

Tirsdag den 15. november kunne bestyrelsen for Ganløse Foreningshus invitere byens borgere på en kop kaffe for at fejre overtagelsen af Liselund og præsentere, hvor langt man er kommet med forberedelse af istandsættelsen af det gamle hus.

Overtagelsen blev markeret ved, at medlem af Egedal byråd Ulrik John Nielsen (L) som formand for Plan- og Byudviklingsudvalget overleverede den gyldne nøgle til Liselund til Bo Otterstrøm, der er formand for Ganløse Foreningshus.

Ideen til at omdanne den 100-årige landbrugsejendoms hovedhus til foreningshus kom, da ungdomsklubben blev flyttet over på Ganløse Skole, og spejderne blev flyttet til Viggatorp.

Ved de første henvendelser til Egedal Kommune i 2019 vandt ideen ikke genklang i byrådet, men hen ad vejen kunne så mange af politikerne se ideen, at det blev muligt for borgerne i Ganløse at købe det bevaringsværdige hovedhus.

Pengene til købet af Liselund er samlet ved, at borgere og virksomheder har købt anparter og tegnet medlemskaber i Ganløse Foreningshus.

Medlemmer af bestyrelsen og frivillige havde inden overdragelsen haft travlt med kost, spand og støvsuger. Og pyntet op med lys og blomster.

Ganløse Foreningshus er nu ude og inde pyntet med lyskæder. Tusind tak til Jysk i Ølstykke for fine lyskæder, til Kvickly i Stenløse for tænd/sluk ure og til ADcut for forlængerledninger, så vi kan få hyggeligt lys på Foreningshuset i den mørke tid.


HURRA – Vi har fået 250.000 kr. fra Underværker – støtten fra Underværker er øremærket til en forundersøgelseVi er også dybt taknemmelige for alle de gode bidrag vi har fået fra vores sponsorer, anpartshavere, medlemmer m.fl.

Ganløse Foreningshus indgår en aftale med Jes Vagnby Arkitekter om en forundersøgelse, som skal munde ud i en rapport, som bl.a. skal danne baggrund for og understøtte en realisering af projektet, herunder en dialog med med fonde og kommune om støtte til Foreningshuset Liselund. Vi ser meget frem til at dette arbejde starter i oktober måned – og vi ser ikke mindst frem til, at vi endelig kan overtage Liselund Stuehus den 15. november 2022. Årsagen til at overtagelsen er skubbet yderligere er, at der skal etableres et luft til vand anlæg til varmeforsyning af Liselund – og dette skal gøres med Egedal Kommune som ansvarlig for anlægget indtil vi kan overtage.


Ganløse Foreningshus har et godt formål:

Ganløse Foreningshus har som formål at repræsentere Ganløses borgere, virksomheder og foreninger i bestræbelserne på at erhverve, indrette og anvende Liselund stuehus som samlingssted for Ganløses borgere og foreninger.

Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle Liselund stuehus. Foreningen vil støtte og udvikle kulturelle og sociale netværk i lokalområdet. Det er foreningens mål at erhverve, indrette og anvende Liselund stuehus som samlingssted for foreningslivet i Ganløse. Alle fra Ganløse og omegn kan blive medlem af foreningen – og alle, uanset geografisk tilknytning, tilbydes at købe anparter, som kan danne grundlaget for køb af ejendommen.


DU KAN STADIG KØBE ANPARTER! Klik her.

Andelene koster 1.000 kr. pr. stk. Medlemskab af foreningen koster årligt 200 kr. pr. medlem – og for foreninger, virksomheder m.m. er prisen 400 kr.

Liselund en vinterdag 2021

Vi i bestyrelsen for foreningen Ganløse Foreningshus tilbyder alle foreninger, virksomheder og privatpersoner mulighed for at købe anparter. Vi har købt Liselund Stuehus og venter nu blot på at kunne overtage det og komme i gang med istandsættelse m.m.

Vi har hårdt brug for så megen opbakning som muligt og opfordrer derfor fortsat til at du og alle andre køber anparter i Liselund Ganløse ApS eller sender frivillige bidrag til foreningen, så vi sammen kan få gjort Liselund Stuehus til et aktiv for Ganløse og omegn.

Vi ønsker at gøre gældende, at borgere, foreninger, netværksgrupper, frivillige organisationer og virksomheder med tilknytning til Ganløse, kan få et foreningshus, som kan være med til at samle hele byen med kulturelle og sociale aktiviteter.

Vi samarbejder med Gymnastikforeningen, Musikforeningen, Spejderne, samt Ganløse Bylaug og hele foreningslivet og virksomheder i byen.

Medlemskab

Alle foreninger, netværksgrupper, frivillige organisationer, firmaer og private personer, der vil fremme foreningens formål kan optages som medlem af foreningen.

Medlemskab af foreningen koster årligt 200 kr. pr. medlem – og for foreninger, virksomheder m.m. er prisen 400 kr.

Praktisk arbejde

Vi har budt på Liselund stuehus og vundet udbuddet. Selskabet Liselund Ganløse ApS, som er etableret af Ganløse Foreningshus, har fået accept på buddet og nu skal det juridiske på plads, så vi snart kan overtage stuehuset. Der vil helt sikkert blive behov for mange gode kræfter, som kan hjælpe os. Lige nu efterspørger vi frivillige, som kan hjælpe med at sælge anparter.

Fremtiden

Det er lykkedes foreningen at købe Liselund og vi har stiftet anpartsselskabet Liselund Ganløse Aps som et selvstændigt selskab, som kommer til at stå for driften af Liselund.

Vi skal i gang med renovering af ejendommen så snart vi overtager den fra Egedal Kommune. Vi forventer at det vil ske inden sommer 2022 (der skal “lige” godkendes en lokalplan inden).

Når der skal renoveres, får vi brug for frivillige kræfter og ikke mindst økonomisk hjælp – vi estimerer at renovering vil komme til at koste et sted mellem 1 og 2 mio kr.