HURRA – Vi har fået 250.000 kr. fra Underværker – støtten fra Underværker er øremærket til en forundersøgelseVi er også dybt taknemmelige for alle de gode bidrag vi har fået fra vores sponsorer, anpartshavere, medlemmer m.fl.

Ganløse Foreningshus indgår en aftale med Jes Vagnby Arkitekter om en forundersøgelse, som skal munde ud i en rapport, som bl.a. skal danne baggrund for og understøtte en realisering af projektet, herunder en dialog med med fonde og kommune om støtte til Foreningshuset Liselund. Vi ser meget frem til at dette arbejde starter i september måned – og vi ser ikke mindst frem til, at vi endelig kan overtage Liselund Stuehus den 1. oktober 2022.

Ganløse Foreningshus har et godt formål:

Ganløse Foreningshus har som formål at repræsentere Ganløses borgere, virksomheder og foreninger i bestræbelserne på at erhverve, indrette og anvende Liselund stuehus som samlingssted for Ganløses borgere og foreninger.

Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle Liselund stuehus. Foreningen vil støtte og udvikle kulturelle og sociale netværk i lokalområdet. Det er foreningens mål at erhverve, indrette og anvende Liselund stuehus som samlingssted for foreningslivet i Ganløse. Alle fra Ganløse og omegn kan blive medlem af foreningen – og alle, uanset geografisk tilknytning, tilbydes at købe anparter, som kan danne grundlaget for køb af ejendommen.


DU KAN STADIG KØBE ANPARTER! Klik her.

Andelene koster 1.000 kr. pr. stk. Medlemskab af foreningen koster årligt 200 kr. pr. medlem – og for foreninger, virksomheder m.m. er prisen 400 kr.

Liselund en vinterdag 2021

Vi i bestyrelsen for foreningen Ganløse Foreningshus tilbyder alle foreninger, virksomheder og privatpersoner mulighed for at købe anparter. Vi har købt Liselund Stuehus og venter nu blot på at kunne overtage det og komme i gang med istandsættelse m.m.

Vi har hårdt brug for så megen opbakning som muligt og opfordrer derfor fortsat til at du og alle andre køber anparter i Liselund Ganløse ApS eller sender frivillige bidrag til foreningen, så vi sammen kan få gjort Liselund Stuehus til et aktiv for Ganløse og omegn.

Vi ønsker at gøre gældende, at borgere, foreninger, netværksgrupper, frivillige organisationer og virksomheder med tilknytning til Ganløse, kan få et foreningshus, som kan være med til at samle hele byen med kulturelle og sociale aktiviteter.

Vi samarbejder med Gymnastikforeningen, Musikforeningen, Spejderne, samt Ganløse Bylaug og hele foreningslivet og virksomheder i byen.

Medlemskab

Alle foreninger, netværksgrupper, frivillige organisationer, firmaer og private personer, der vil fremme foreningens formål kan optages som medlem af foreningen.

Medlemskab af foreningen koster årligt 200 kr. pr. medlem – og for foreninger, virksomheder m.m. er prisen 400 kr.

Praktisk arbejde

Vi har budt på Liselund stuehus og vundet udbuddet. Selskabet Liselund Ganløse ApS, som er etableret af Ganløse Foreningshus, har fået accept på buddet og nu skal det juridiske på plads, så vi snart kan overtage stuehuset. Der vil helt sikkert blive behov for mange gode kræfter, som kan hjælpe os. Lige nu efterspørger vi frivillige, som kan hjælpe med at sælge anparter.

Fremtiden

Det er lykkedes foreningen at købe Liselund og vi har stiftet anpartsselskabet Liselund Ganløse Aps som et selvstændigt selskab, som kommer til at stå for driften af Liselund.

Vi skal i gang med renovering af ejendommen så snart vi overtager den fra Egedal Kommune. Vi forventer at det vil ske inden sommer 2022 (der skal “lige” godkendes en lokalplan inden).

Når der skal renoveres, får vi brug for frivillige kræfter og ikke mindst økonomisk hjælp – vi estimerer at renovering vil komme til at koste et sted mellem 1 og 2 mio kr.