Ganløse Foreningshus har et godt formål:

Ganløse Foreningshus er en nystiftet forening, der har som formål at repræsentere Ganløses borgere, virksomheder og foreninger i bestræbelserne på at erhverve, indrette og anvende Liselund stuehus som samlingssted for Ganløses borgere og foreninger.

Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle Liselund stuehus. Foreningen vil støtte og udvikle kulturelle og sociale netværk i lokalområdet. Det er foreningens mål at erhverve, indrette og anvende Liselund stuehus som samlingssted for foreningslivet i Ganløse. Alle fra Ganløse og omegn kan blive medlem af foreningen – og alle, uanset geografisk tilknytning, tilbydes at købe anparter, som kan danne grundlaget for køb af ejendommen.

ANPARTER ER NU TIL SALG! Klik her.

Andelene koster 1.000 kr. pr. stk. Medlemskab af foreningen koster årligt 200 kr. pr. medlem – og for foreninger, virksomheder m.m. er prisen 400 kr.

Liselund en vinterdag 2021

Vi i bestyrelsen for foreningen Ganløse Foreningshus tilbyder alle foreninger, virksomheder og privatpersoner mulighed for at købe anparter, som skal danne basis for at vi sammen kan byde på, og meget gerne købe Liselund fra Egedal Kommune.

Vi ønsker at gøre gældende, at borgere, foreninger, netværksgrupper, frivillige organisationer og virksomheder med tilknytning til Ganløse, kan få et foreningshus, som kan være med til at samle hele byen med kulturelle og sociale aktiviteter.

Vi samarbejder med Gymnastikforeningen, Musikforeningen, Spejderne, samt Ganløse Bylaug og hele foreningslivet og virksomheder i byen.

Medlemskab

Alle foreninger, netværksgrupper, frivillige organisationer, firmaer og private personer, der vil fremme foreningens formål kan optages som medlem af foreningen.

Medlemskab af foreningen koster årligt 200 kr. pr. medlem – og for foreninger, virksomheder m.m. er prisen 400 kr.

Praktisk arbejde

Bestyrelsen arbejder lige nu på alle de praktiske ting, som skal danne basis for at foreningen kan etablere et selskab, som kan byde på og gerne købe Liselund af Egedal kommune.

Der vil helt sikkert blive behov for mange gode kræfter, som kan hjælpe os. Lige nu efterspørger vi frivillige, som kan hjælpe med at sælge anparter.

Fremtiden

Forhåbentlig lykkes det foreningen at købe Liselund i et selvstændigt selskab, som kommer til at stå for driften af Liselund.

Hvis det mod forventning ikke lykkes at købe Liselund af Egedal kommune, vil foreningen tilbagekøbe anparterne.